kystsikringen testet

nyhedsbillede

Kystsikringen på Anholt har stået sin første prøve

Før arbejdet var helt afsluttet, blev det nye kystsikringsanlæg på Anholt udsat for sin første prøve i form af stormen Alfrida i januar 2019. Men anlægget beviste sin styrke og dermed sin berettigelse: Anholts hovedfærdselsåre Nordstrandvej er sikret mod bølgerne.

Kystsikringen er udført af entreprenørvirksomheden Zøllner A/S, som gik i gang med opgaven i august 2018.

Projektet har omfattet skråningsbeskyttelse, bølgebrydere og sandfodring på en cirka 500 meter lang strækning af øens nordstrand. Der er anlagt 3 store bølgebrydere med en længde på cirka 70 meter hver. Bølgebryderne er placeret cirka 80-130 meter ud for kysten og skal skabe bugter med bred sandstrand. Indtil sandet er aflejret bag bølgebryderne vil det ændre landskabet langs stranden markant, men siden vil området fremstå som sandstrand.

Nordstrandvej færdiggøres i maj 2019, og derefter skal der ske en løbende sandfodring af området. Den mængde sand, der kræves, vil bl.a. blive hentet i forbindelse med vedligeholdelse af Anholt Havn, som løbende skal have foretaget uddybning.