Ny havnefoged til Anholt Havn

Anholt Havn A/S, har outsourcet havnefogedfunktionen til et velkendt ansigt på øen. Det drejer sig om Klaus Jensen, der de seneste fire år har drevet sommerrestauranten "Algot fra havet".

Bedre tilbud til turisterne

For Anholt Havn A/S er ambitionen, at havnen bliver et endnu bedre tilbud til turisterne:

"Den nye havnefoged er samtidig restauratør, og dermed har vi en fælles dagsorden, når det gælder udviklingen af turismen på øen. Begge parter ønsker at give turisterne noget ekstra, og vi tror på, at det vil skabe en stærk synergi", fortæller administrerende direktør i Anholt Havn A/S, Kirsten Hvid Schmidt.

Længere sæson

Kirsten Hvid Schmidt håber blandt andet, at det vil lykkes Klaus Jensen at forlænge turistsæsonen:

"Jeg tror på, at Klaus Jensen kan overbevise mange af havnens butikker og virksomheder om, at det er en god ide at holde åbent i nogle uger ekstra henover sommeren. Det vil skabe liv og trække turister til øen i en længere periode til gavn for øens beboere", fortæller Kirsten Hvid Schmidt.

Den nye havnefoged har en baggrund som håndværker og har været selvstændig erhvervsdrivende i 20 år - de seneste fire år blandt andet som restauratør på Anholt om sommeren. 41-årige Klaus Jensen vil fremover bo det meste af året på Anholt med kæreste og søn, og på sigt flytter familien permanent til øen. Klaus Jensen startede som havnefoged den 1. november 2016.