Nye flydebroer

Nye flydebroer giver bedre plads til sejlende gæster

Omrokering og uddybning af dele af havnebassinet har skabt endnu bedre plads til de mange sejlere, der hvert år gæster Anholt.

I havnens inderbassin er der etableret en ny flydebro til havnens fastliggere, som her får deres eget område. Selve lystbådehavnen er også forsynet med en ny, 30 meter lang flydebro, som giver plads til 60 fartøjer.

Samtidig er der uddybet til 2,5 meter vand ved den nye bro.

”Det sikrer bedre plads til gæsterne, som tidligere har ligget tæt, når vi har haft mere end 600 både i havn”, siger havnefoged Klaus Jensen.

Havnens yderbassin er samtidigt blevet uddybet til mellem 4,5 og 5 meter. Det fremtidssikrer havnen og skaber mulighed for senere at etablere kajpladser til større både i den del af havnen. Og endelig er færgens sejlrute blevet uddybet som led i det almindelige vedligehold.

Desuden tager Anholt Havn endnu et skridt i retning af den grønne omstilling: Belysningen af havnens nordre molehoved forsynes fremover med energi fra solceller på molen.